Fəlsəfə

Kafedra müdiri:

Fəlsəfə elmləri doktoru, prof. Məmmədəliyev Zakir Qurban oğlu

Ünvan:

Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, ADİU, "Fəlsəfə" kafedrası

Telefon:

+(994)12 564-67-55

Tarixi

Fəlsəfə kafedrası 1966-cı ildə yaradılmışdır.

Kafedraya 1976-cı ilə qədər prof. C.Əhmədli, 1976-cı ildən 2007-ci ilə qədər prof. M.Cəlilov, 2007-ci ildən isə prof. Z.Məmmədəliyev rəhbərlik edir. Hazırda kafedrada 1 elmlər doktoru-professor, 1 elmlər doktoru-dosent, 10 elmlər namizədi (onlardan 7-i dosentdir) fəaliyyət göstərir.

 

Professor-müəllim heyəti:

 1. fəl.e.d., prof. Məmmədəliyev Zakir Qurban oğlu (kaf. müdiri)
 2. fəl.e.d., prof. Əfəndiyev Osman Nəsrəddin
 3. fəl.e.n., dos. Məmmədov Rəhim Məmmədəli
 4. fəl.e.n., Kərimova Həqiqət Səftər
 5. fəl.e.n., dos. Səmədov Rauf Nabil
 6. psix.e.n., dos. Əliyeva Validə Rəcəb
 7. fəl.e.n., dos. Hümbətova Lətafət Ələsgər
 8. fəl.e.n., dos. Məmmədova Afaq Sultan
 9. fəl.e.n., b/m. Məmmədova Nazilə Mürsəl
 10. b/m. Paşazadə Ənvər Mənsur
 11. b/m. Əliyeva Gülbahar Rəhman
 12. sos.f.d., b/m. Əhmədov Bədəl Əsədulla
 13. müəl. Əliyeva Günay Qüdrət
 14. müəl. Behbudova Aygün Vəliş
 15. f.f.d., müəl. Nəzirzadə Leyla Nəzir
 16. müəl. Mirzəbəyova Şəhla Saməddin


Büdcəcənkənar vəsait hesabına

Məmmədov Ağaəli Ağaqulu    (f.e.n. dosent-məsləhətçi)

Əhmədov Camal Əmirxan      (fəl.e.n. dosent-məsləhətçi)

Tədris olunan əsas fənlər:

 • Fəlsəfə
 • Ali məktəb pedaqogikası və psixologiyası
 • İqtisadiyyat fəlsəfəsi

Əsas nəşrlər:

“Fəlsəfə” (dərslik), “İqtisadiyyat fəlsəfəsi” (dərslik), “Fəlsəfə kursu üzrə mühazirələr (3 hissədə)”, “Qloballaşma və cəmiyyətin mənəvi həyatının inkişaf dialektikası (məqalələr toplusu, 3 hissədə) və s.

Kafedranın 2011-2013-cü illərdəki tədris-pedaqoji və elmi fəaliyyəti haqqında