Fəlsəfə

Kafedra müdiri:

Fəlsəfə elmləri doktoru prof. Məmmədəliyev Zakir Qurban oğlu

Ünvan:

Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, ADİU, "Fəlsəfə" kafedrası

Telefon:

+(994)12 4

E-mail:

Web-sayt:

Tarixi

Fəlsəfə kafedrası 1966-cı ildə yaradılmışdır.
Kafedraya 1976-cı ilə qədər prof. C.Əhmədli, 1976-cı ildən 2007-ci ilə qədər prof. M.Cəlilov, 2007-ci ildən isə prof. Z.Məmmədəliyev rəhbərlik edir. Hazırda kafedrada 1 elmlər doktoru-professor, 1 elmlər doktoru-dosent, 10 elmlər namizədi (onlardan 7-i dosentdir) fəaliyyət göstərir..

Professor-müəllim heyəti:

 • Prof. Məmmədəliyev Z.Q.
 • Dos. Əfəndiyev O.N.
 • Dos. Məmmədov R.M.
 • Dos. Hümmətova L.Ə.
 • Dos. Əhmədov C.Ə.
 • Dos. Səmədov R.N.
 • Dos. Əliyeva V.R.
 • Dos. Kərimova H.S.
 • B\m Məmmədova A.S.
 • b\m Məmmədova N.M.
 • b\m Paşazadə Ə.M.
 • b\m Əhmədov B.
 • b\m Əliyeva G.R.
 • müəl. Əliyeva G.Q.
 • müəl. Yusifzadə L.N.
 • müəl. Behbudova A.V.
 • müəl. Mirzəbəyova Ş.S.

İxtisaslar:

Tədris olunan əsas fənlər:

 • Fəlsəfə,
 • Ali məktəb pedaqogikası və psixologiyası,
 • İqtisadiyyat fəlsəfəsi

Tədris laboratoriyaları:

Əsas nəşrlər:

“Fəlsəfə” (dərslik), “İqtisadiyyat fəlsəfəsi” (dərslik), “Fəlsəfə kursu üzrə mühazirələr (3 hissədə)”, “Qloballaşma və cəmiyyətin mənəvi həyatının inkişaf dialektikası (məqalələr toplusu, 3 hissədə) və s.